Vårt service team er på pletten for å drifte hallene slik at de til en hver tid er operative og kan gi god inntjening .